Vaste SO als consulent in uw praktijk

Vaste SO als consulent in uw praktijk

Vaste SO als consulent in uw praktijk

Naast een eenmalig consult kunt u ook een samenwerking aangaan met een vaste specialist ouderengeneeskunde in uw praktijk. In verschillende regio’s zijn er goede voorbeelden van specialisten ouderengeneeskunde, die op vaste dagdelen elke week aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk. Zij doen bijvoorbeeld op verwijzing van de huisarts spreekuur op de huisartspraktijk of gaan vanuit de huisartspraktijk op huisbezoek. Op deze manier kan de zorg voor de (kwetsbare) ouderen in de huisartspraktijk dichtbij huis en laagdrempelig geboden worden. De specialist ouderengeneeskunde heeft een rol in diagnosestelling en zorgdiagnostiek, maar de huisarts blijft zelf de regie houden. De lijnen tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde zijn met deze werkwijze heel kort en hierdoor kunnen crisisopnames van kwetsbare ouderen worden voorkomen. Ook zijn er minder verwijzingen naar de tweede lijn, maar indien nodig wel veel gerichter. De specialist ouderengeneeskunde kan, indien gewenst, rechtstreeks rapporteren in het huisartsinformatiesysteem (HIS).