Regelgeving

Op deze pagina vind u informatie over de regelgeving tav het 1e lijns consult

Vergoeding van de consultatie maar ook bijvoorbeeld het deelnemen aan een multidisciplinair overleg (MDO) of het maken van een integraal behandelplan, vindt tot nu toe plaats vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling. De cliƫnt of de huisarts hoeven hier niet voor te betalen, en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Geen Wlz indicatie:

Extramurale behandeling zonder indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz), dit verloopt voorlopig via de subsidieregeling extramurale behandeling, nadere informatie vind u in de informatie brochure: samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 zal deze regeling waarschijnlijk overgaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

PILOT zfW/ Tijdelijke subsidieregeling extramurale

Behandeling in verband met inzet specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, kan vanaf 1 januari 2017 door de specialist ouderengeneeskunde buiten loondienst.

Hiervoor is er in nov 2016 door de staatssecretaris in de Staatscourant aparte regeling opgesteld. Een van de eisen is hierbij dat een zorggroep van meerder SO met de huisarts en het zorgkantoor productieafspraken maakt voor eerste lijns consultatie, GeriHome is hiervoor speciaal opgericht.