Over de zorggroep GeriHome

Specialist Oudergeneeskunde voor hoogwaardige verpleeghuisgeneeskundige zorg

De zorggroep Gerihome, heeft als doel u een kwalitatief goede en goed toegankelijke consultatie mogelijkheid te bieden. De consulten worden verricht door ervaren Specialisten ouderengeneeskunde (SO). Dit betreft onder andere artsen vanuit de VOF, GeriCare Omdat in de toekomst, afhankelijk van de vraag, wellicht ook ander SO, hierbij betrokken worden, hebben we de zorggroep voor 1e lijns ouderengeneeskunde GeriHome opgericht.

GeriHome is een samenwerkingsverband van specialisten ouderengeneeskunde (SO) die werkzaam zijn in de regio rondom Breda, Oosterhout , Rotterdam/Dordrecht en Gorinchem. GeriHome is opgericht door de SO’s van GeriCare. GeriHome heeft als doel om de 1e lijns consultatie verder vorm te geven. Doordat GeriHome grotendeels zal werken met eigen SO, zijn de lijnen kort en worden de artsen niet beperkt door de regelgeving van de verpleeghuizen. Hierdoor denken we dat we flexibeler te zijn dan SO die vanuit de verpleeghuizen werken. Omdat we wel in de verschillende verpleeghuizen werken, hebben we een goede binding met de meeste verpleeghuizen in de regio..

GeriHome voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld voor een aanvraag wet toelating zorginstelling (WTZi). En deze aanvraag is in januari 2017 ook gedaan. Dit houd onder andere in dat GeriHome is aangesloten bij een onafhankelijke klachten commissie, en dat alle artsen moeten voldoen aan de herregistratie eisen van Verenso